Pircējs preces nodod atpakaļ par saviem līdzekļiem. Preču maiņa un nodošana atpakaļ iespējama tikai tad, ja prece nav lietota, nav bojāta un nav zaudējusi preces izskatu. Preces vai tās iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas preces apskatei, netiek uzskatītas par būtiskām preces izskata izmaiņām. Visos gadījumos preces jānodod atpakaļ oriģinālajā iepakojumā.
Preces piegādes izdevumi pircējam netiek atmaksāti.
Visas nesaskaņas, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju, risināmas sarunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas vienoties, nesaskaņas risināmas LR tiesību aktos paredzētajā kārtībā.
Ja rodas jautājumi par preču kvalitāti, vienmēr varat sazināties ar mums pa tālr.: +370 624 11108 / +370 609 97571 vai e-pastu: info@fishfood.lt
Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kas noslēgts ar sakaru līdzekļu starpniecību, rakstiski paziņojot par to pārdevējam 14 dienu laikā no preces piegādes dienas. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atpakaļ nodotās preces, ja Pircējs neievēro paredzēto preču atpakaļ nodošanas kārtību vai LR Valdības 2001. gada 11. jūnija lēmumā Nr. 697 “Par mazumtirdzniecības noteikumu apstiprināšanu” (jaunā 2014. gada 22. jūlija redakcija Nr. 738) paredzēto kārtību.

Menu