UAB “MOB DEAL LT” Privātuma politika

I. Vispārīgie noteikumi

Šī privātuma politika reglamentē UAB „MOB DEAL LT“ interneta veikalu (turpmāk – FISH FOOD LT) un FISH FOOD LT pircēja (turpmāk – Jūs, Jūsu) galvenos personas datu vākšanas, apstrādes un glabāšanas principus un kārtību.
Jūsu personas datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu nosaka šī privātuma politika, Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likums un citi tiesību aktu.
Interneta veikalā norādot savus personas datus, Jūs piekrītat, ka tos pārvaldīs un apstrādās šajā privātuma politikā un tiesību aktos paredzētajos nolūkos, ar paredzētajiem līdzekļiem un paredzētajā kārtībā. Interneta veikalā maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot makecommerce.lt platformu, kuras pārzinis ir Maksekeskus AS (Niine 11, Tallinas 10414, Igaunija, reģ. Nr.: 12268475), tāpēc Jūsu personīgā informācija, kas nepieciešama maksājuma izpildei un apstiprināšanai, tiks nodota Maksekeskus AS.
FISH FOOD LT balstās uz šādiem galvenajiem personas datu apstrādes principiem:
4.1. Personas dati tiek apkopoti definētos un likumīgos nolūkos.
4.2. Personas dati tiek apstrādāti precīzi un godīgi.
4.3. Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, t. i., tādos gadījumos, kad:
4.3.1. datu subjekts dod piekrišanu, t. i., piekrīt ievērot interneta vietnes lietošanas noteikumus;
4.3.2. tiek slēgts un pildīts līgums, ja viena no pusēm ir datu subjekts;
4.3.3. FISH FOOD LT ir pienākums apstrādāt personas datus saskaņā ar likumiem;
4.3.4. personas dati ir jāapstrādā likumīgās interesēs, kuras cenšas panākt FISH FOOD LT vai trešā persona, kam tiek nodoti personas dati, un ja datu subjekta intereses ir svarīgākas.
4.4. Personas dati pastāvīgi tiek atjaunoti.
4.5. Personas dati tiek uzglabāti ne ilgāk kā to pieprasa paredzētie datu apstrādes mērķi.
4.6. Personas datus apstrādā tikai tie darbinieki, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības.
4.7. Visa informācija par apstrādājamiem personas datiem ir konfidenciāla.
4.8. Par personas datu apstrādi paredzētajā kārtībā tiek paziņots Valsts datu aizsardzības inspekcijai.
Izmatot interneta veikala pakalpojumus drīkst:
5.1. visas rīcībspējīgas fiziskas personas, kuras nav jaunākas par 18 gadiem;
5.2. nepilngadīgie no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem tikai ar vecāku, audžuvecāku vai apgādnieku piekrišanu, izņemot gadījumus, kad tie patstāvīgi rīkojas ar savu algu vai stipendiju;
5.3. juridiskās personas;
5.4. visu iepriekš norādīto personu pilnvarotie pārstāvji.
Informējam, ka, lai varētu piedāvāt Jums pilnvērtīgus pakalpojumus mūsu vietnē, Jūsu datorā (ierīcē) ierakstām informāciju (sīkdatnes, angļu val. “cookies”). Ierakstīto informāciju izmantosim, atpazīstot Jūs kā agrāko vietnes lietotāju, apkopojot vietnes apmeklētības statistiku. Jūs jebkurā brīdī varat pārskatīt, kādu informāciju (sīkdatnes) ierakstām, un varat dzēst daļu vai visas ierakstītās sīkdatnes. Jums ir arī tiesības nepiekrist informācijas (sīkdatņu) ierakstīšanai un izmantošanai Jūsu datorā (ierīcē), taču šādā gadījumā zināmas interneta veikala funkcijas Jums var nebūt pieejamas. Mēs pieņemam, ka, lietojot interneta veikalu, piekrītat tam, ka Jūsu datorā (ierīcē) tiks ierakstīta informācija. Savu piekrišanu jebkurā brīdī varēsiet atsaukt, mainot sava interneta pārlūka iestatījumus vai sazinoties ar mums, izmantojot jebkuru vietnē publicēto kontaktinformāciju.

II. Personas datu apkopošana, apstrāde un glabāšana

FISH FOOD LT respektē Jūsu tiesības uz privātumu. Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita interneta veikala reģistrācijas formā norādītā informācija) tiek vākti un apstrādāti:
7.1. Jūsu preču pasūtījumu apstrādei;
7.2. finanšu dokumentu izrakstīšanai (piemēram, faktūrrēķins);
7.3. problēmu risināšanai, kas ir saistītas ar preču piegādi un izsniegšanu;
7.4. citu līgumsaistību izpildei.
Reģistrējoties Jums ir pienākums iesniegt pilnīgus un pareizus personas datus.
Apstrādājot un glabājot Jūsu personas datus, FISH FOOD LT iedzīvina organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, maiņu, atklāšanu, kā arī pret jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.
FISH FOOD LT var izmantot ar Jūsu personu tieši nesaistītos datus statistikas nolūkos, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi dati tiks vākti un apstrādāti tā, lai neļautu atklāt Klienta personas identitāti vai citus personas datus, saskaņā ar kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.
Pircējam ir tiesības bez maksas saņemt informāciju par Pircēja iesniegtajiem un saglabātajiem datiem, tos mainīt, bloķēt vai dzēst, vēršoties pie Pārdevēja pa e-pastu: mobdeal.lt@gmail.com vai pa pastu: UAB „MOB DEAL LT“, Baltų pr. (Baltu prospekts) 55, LT-48232, Kauņa.
Pircējam ir tiesības pieprasīt labot un/vai iznīcināt savus personas datus vai apturēt, izņemot glabāšanu, savu personas datu apstrādi, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu prasības, vēršoties pie Pārdevēja pa e-pastu: mobdeal.lt@gmail.com vai pastu: UAB „MOB DEAL LT“, Baltų pr. (Baltu prospekts) 55, LT-48232, Kauņa.

III. Personas datu nodošana trešajām pusēm

FISH FOOD LT patur tiesības nodot informāciju trešajām pusēm:
13.1. tikai šī dokumenta 5. punktā norādīto mērķu iedzīvināšanai;
13.2. tikai Lietuvas Republikas likumos paredzētajā kārtībā.

IV. Personas datu maiņa vai atjaunošana

Jums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt un/vai atjaunot reģistrācijas formā sniegto informāciju.

V. Informācijas vai pretenziju nodošana

Jums, kad esat atļāvuši apstrādāt savus personas datus, ir tiesības pieprasīt labot/dzēst savus personas datus vai apturēt savu personas datu apstrādi, izņemto glabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot šos un citu likumu noteikumus;
FISH FOOD LT, saņemot Jūsu lūgumu par personas datu apstrādi, ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no Jūsu vēršanās dienas sniegs Jums atbildi. Skatīti tiek tikai tie lūgumi par personas datu apstrādi, kas iesniegti rakstiski (pa e-pastu: mobdeal.lt@gmail.com vai pa pastu: UAB „MOB DEAL LT“, Baltų pr. (Baltu prospekts) 55, LT-48232, Kauņa).

VI. Privātuma politikas maiņa

FISH FOOD LT ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt Privātuma politiku, par to paziņojot interneta veikalā.
Privātuma politikas papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā no dienas, kad tie tiek publicēti , t. i., no dienas, kad tie tiek publicēti interneta veikala sistēmā.
Ja Jūs nepiekrītat jaunajai Privātuma politikas redakcijai, Jums ir Tiesības atteikties no tās rakstiski (pa e-pastu: mobdeal.lt@gmail.com vai pa pastu: UAB „MOB DEAL LT“, Baltų pr. 55, LT-48232, Kaunas) un turpmāk nelietot interneta veikalu.
Ja pēc Privātuma politikas papildināšanas vai maiņas Jūs turpināsiet izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus, tiek pieņemts, ka Jūs piekrītat jaunajai redakcijai.

Menu